Ədəbiyyat və interpretasiya


Gürcü dili və ədəbiyyatı filoloqu, tərcüməçi Oqtay Kazımov “Marneuli” radiosunun dinləyicilərini hər cümə axşamı saat 18:30-da ədəbi kitabların qəhrəmanları ilə birgə müxtəlif əsrlərə aparır.
Oqtay Kazımovun müəlliv verilişi “Ədəbiyyat və interpretasiya” hər cümə axşamı saat 18:30-da “Marneuli” radiosunun efirində.

Verilişin təkrarını hər bazar saat 15:00-da dinləyə bilərsiniz.

Veriliş könüllü əsaslarla hazırlanır. Bunun üçün də “Marneuli” radiosu müəllifə təşəkkür edir.
"Ədəbiyyat və interpretasiya" Oktay Kazumovla - Odisseya
Ədəbiyyat və İnterpretasiya verilişinin 7-ci buraxılışında Odisseya barəsində nəql və əsərin özündən parçaların oxunması davam edir
"Ədəbiyyat və interpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi -Sofoklun Kral Edip əsəri
Ədəbiyyat və interpretasiya verilişinin 9-cu buraxılışında söhbət Tragediya yəni faciə janrından gedir. Aristotelə görə faciə şərab tanrısı Dionisə həsr olunmuş ditiramflardan yəni mədhiyyələrdən doğmuşdur. Beləliklə teatrın və faciələrin başlanğıcı dini təsəvvürlərə söykənir
"Ədəbiyyat və İnterpretasiya" Oktay Kazumovla - Odisseya son hissə
Ədəbiyyat və İnterpretasiya verlişinin 8-ci buraxılışında Odisseyanın 3-cü və son hissəsindən bəhs olunur
Ədəbiyyat və İnterpretasiya ədəbiyyatşünas Oqtay Kazımovun müəllif verilişi -Homerin Odisseya əsəri
Ədəbiyyat və interpretasiya verilişinin 6-cı buraxılışı Homerin ikinci əsəri - Odisseyaya həsr olunur. 6-cı verilişdə bu əsərlə bağlı söhbətin birinci hissəsi təqdim olunur
"Ədəbiyyat və İnterpretasiya"ədəbiyyatşünas Oqtay Kazımovun müəllif verlişi - Homerin İliada
Ədəbiyyat və İnterpretasiya verilişinin 4-cü buraxılışı bilavasitə Homerin İliada əsərinə həsr olunur. Poema Axillesin qəzəbiylə başlayıb onun hirslənməsi ilə də bitir
“Ədəbiyyat və interpretatsiya” Oktai Kazumovla - İliada
Ədəbiyyat və interpretasiya verilişinin 3-cü buraxılışı yunan mifologiyasına və Homerin İliada əsərinə bir müqəddimədir. Yunan mifologiyasına görə Uranos Geya ilə evlənir. Uranos səmadır, Geya isə torpaq
“Ədəbiyyat və interpretatsiya” Oktai Kazumovla - Qılqamış
“Ədəbiyyat və interpretatsiya” verlişinin bugünkü mövzusu “Qilqamış” əsəridir. Əsər ətrafında söhbət etməmişdən öncə biz şumerlərə və tarixə nəzər yetirməliyik. Zira Qilqamışın özü tarixi şəxsiyyətdir. Şumerlər bəşər sivilizasiyasının ən qədim beşiklərindən biridir.
Ədəbiyyat və interpretasiya - Ədəbiyyat haqqında ilk verliş
Ədəbiyyat və interpretasiya. Bədii ədəbiyyatın əhəmiyyəti. Dünya və doğma ədəbiyyatlara mənsub olan bədii mətnlərin təhlili. Paralellər və paradiqmalar Oqtay Kazımovla birlikdə, radio Marneulidə

“Ədəbiyyat və interpretatsiya” verlişinin ilk buraxılışında ədəbiyyat haqqında və ədəbiyyat sozünün mənşəyi haqqında danışıldı.
Aristotelin fikrincə ədəbiyyat ümumən liminal yer tutur.