საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი 68.4 მილიარდი ლარია
საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით, საქართველოს მთლიანმა საგარეო ვალმა, 2022 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, 22.1 მილიარდი აშშ დოლარი (68.4 მილიარდი ლარი) შეადგინა.

2022 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი 6.1 მილიონი აშშ დოლარით გაიზარდა. აქედან, ოპერაციული ცვლილების გამო ვალი 384.6 მილიონი აშშ დოლარით გაიზარდა, ხოლო ფასის, საკურსო და სხვა ცვლილებების გამო ვალი შესაბამისად – 207 მილიონი, 144.1 მილიონი და 27.4 მილიონი აშშ დოლარით შემცირდა.

სახელმწიფო საგარეო ვალმა შეადგინა 10.4 მილიარდი აშშ დოლარი (32.2 მილიარდი ლარი), რაც მშპ-ს 52.1 პროცენტია. აქედან სამთავრობო სექტორის ვალია 7.8 მილიარდი აშშ დოლარი (24.0 მილიარდი ლარი; მშპ-ს 38.9 პროცენტი), ეროვნული ბანკის ვალდებულებები – 942.6 მილიონი აშშ დოლარი (2.9 მილიარდი ლარი), ხოლო სახელმწიფო საწარმოების ობლიგაციები და სესხები, შესაბამისად, 438.5 მილიონი აშშ დოლარი და 1.2 მილიარდი აშშ დოლარი.

საბანკო სექტორის საგარეო ვალმა შეადგინა 5.0 მილიარდი აშშ დოლარი (15.4 მილიარდი ლარი), სხვა სექტორების საგარეო ვალმა – 4.9 მილიარდი აშშ დოლარი და კომპანიათაშორისო ვალმა – 3.5 მილიარდი აშშ დოლარი.

ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, მთლიანი საგარეო ვალის 90.9 პროცენტი დენომინირებულია უცხოური ვალუტით.

წყარო: ნეტგაზეთი
Print