Ədəbiyyat və interpretasiya
Ədəbiyyat və interpretasiya - Ədəbiyyat haqqında ilk verliş
Ədəbiyyat və interpretasiya. Bədii ədəbiyyatın əhəmiyyəti. Dünya və doğma ədəbiyyatlara mənsub olan bədii mətnlərin təhlili. Paralellər və paradiqmalar Oqtay Kazımovla birlikdə, radio Marneulidə

“Ədəbiyyat və interpretasiya” verlişinin ilk buraxılışında ədəbiyyat haqqında və ədəbiyyat sozünün mənşəyi haqqında danışıldı.
Aristotelin fikrincə ədəbiyyat ümumən liminal yer tutur.
Liminal latın sözü olub astana deməkdir. İki aləm arasındakı astana, bu astananı keçdikdə insan başqa bir aləmə qədəm qoyur. Onun fikrincə ədəbiyyat nə tam fantaziyadı, nədə tam reallıq, ədəbiyyat nə tarix deyil, nədə fəlsəfə.

Bədii ədəbiyyatda isə fantaziya var, lakin demək olmaz ki, bədii ədəbiyyat tam fantaziyadan ibarətdir. Bədii ədəbiyyat sözlər vasitəsi ilə insan həyatını əks etdirir. Bədii ədəbiyyatdakı obrazlar heç də tam uydurulmamışdır. Biz bu obrazlara insanlar içində rast gələ bilərik.

Bəzən belə fikir deyilir ki, bədii ədəbiyyatı oxumaq vaxt itkisidir. Əlbəttdə bu doğru deyil. Fikrimizi Frederick Shclieman nümunəsi ilə təsdiqləyə bilərik. O, arxeoloq deyildi. Homerin “İliada” əsərini oxuyub, coğrafi adlara fikir verəndən sonra, bu yerin varlığından əmin olmuşdu. Doğrudanda O, Troyanın müəyyən qalıqlarını tapdı və bununla da Homerin bu əsərinin tarixi bir hadisənin bədii təsviri olduğunu sübuta yetirdi.

Ədəbiyyat iki yerə bölünür: şifahi və yazılı ədəbiyyat. Şifahi ədəbiyyata folklor yəni müəllifi bilinməyən, xalq arasında yayılmış əsərlər aiddir. Şifahi ədəbiyyatın yazılı ədəbiyyatdan fərqi budur ki, şifahi ədəbiyyat anonim ədəbiyyatdır yəni onun müəllifi məlum deyildir. Şifahi ədəbiyyat yazılı ədəbiyyata nisbətən daha qədimdir. 
FaceBook Twitter Google
Bu kateqoriyaya aid digər xəbərlər
Poemanın əvvəlində biz Eneyi və
troyalıları Karfagendə (indiki Tunis) Kraliçə Didonun yanında
görürük. Dido Finikiyalıdır və O, Sixevsin arvadı idi. Ancaq Sixevs
Didonun qardaşı tərəfindən öldürülür
Poemanın əvvəlində biz Eneyi və troyalıları Karfagendə (indiki Tunis) Kraliçə Didonun yanında görürük. Dido Finikiyalıdır və O, Sixevsin arvadı idi. Ancaq Sixevs Didonun qardaşı tərəfindən öldürülür
Ədəbiyyat və interpretasiya verlişinin bu buraxılışı Virgilinin
Eneyda poemasına həsr olunur. Müəllifin adı latınca Publius
Vergilius Marodur və O, qədim Romanın bir nömrəli ədibi hesab
olunur. O, özünün Eneyda əsəri ilə məhşurdur
Ədəbiyyat və interpretasiya verlişinin bu buraxılışı Virgilinin Eneyda poemasına həsr olunur. Müəllifin adı latınca Publius Vergilius Marodur və O, qədim Romanın bir nömrəli ədibi hesab olunur. O, özünün Eneyda əsəri ilə məhşurdur
Ədəbiyyat və interpretasiya
verlişinin 12-ci buraxılışında Antoqonadan söhbət yenə davam edir.
Bu verlişdə artıq bilavasitə Sofoklun əsərinə müraciət olunaraq,
mətndəki mükalimələr səsləndirilir
Ədəbiyyat və interpretasiya verlişinin 12-ci buraxılışında Antoqonadan söhbət yenə davam edir. Bu verlişdə artıq bilavasitə Sofoklun əsərinə müraciət olunaraq, mətndəki mükalimələr səsləndirilir
Ədəbiyyat və interpretasiya verlişinin 11-ci buraxılışında Sofoklun
Antiqona faciəsindən bəhs olunur. Antiqona mahiyyət etibarı ilə
Kral Edip üçlüyünün (trilogiyasının) sonuncu hissəsidir (“Kral
Edip”, “Edip Kolonosda” və “ Antiqona
Ədəbiyyat və interpretasiya verlişinin 11-ci buraxılışında Sofoklun Antiqona faciəsindən bəhs olunur. Antiqona mahiyyət etibarı ilə Kral Edip üçlüyünün (trilogiyasının) sonuncu hissəsidir (“Kral Edip”, “Edip Kolonosda” və “ Antiqona
Yevripid üç böyük qədim yunan faciə
müəlliflərindən biridir. O, e.ə 484-406 illərdə yaşamışdır.
Yevripidin özünəməxsusluğu qəhrəmanlarını olduqları kimi təqdim
etməkdir. Onun qəhrəmanlarının trajiklikləri öz xasiyyətlərindən
irəli gəlir
Yevripid üç böyük qədim yunan faciə müəlliflərindən biridir. O, e.ə 484-406 illərdə yaşamışdır. Yevripidin özünəməxsusluğu qəhrəmanlarını olduqları kimi təqdim etməkdir. Onun qəhrəmanlarının trajiklikləri öz xasiyyətlərindən irəli gəlir
“Arqonavtikanın” üçüncü hissəsində
igidlərin Eetin sarayına gəlişin şahidi oluruq. İgidlərlə görüşən
Eet onların məqsədlərini bildikdə hirsindən boğulur və öz
nəvələrini yəni Kalkiopanın oğlanlarını cəsus hesab edərək ürəyində
yamanlayır
“Arqonavtikanın” üçüncü hissəsində igidlərin Eetin sarayına gəlişin şahidi oluruq. İgidlərlə görüşən Eet onların məqsədlərini bildikdə hirsindən boğulur və öz nəvələrini yəni Kalkiopanın oğlanlarını cəsus hesab edərək ürəyində yamanlayır
“Arqonavtikanın” birinci hissəsi
igidlərin falçı Fineylə görüşü ilə tamamlanmışdı. Finey onlara
bir-birilə toqquşan iki qaya arasından keçməli olduqlarını demişdi.
İgidlər qayalardan keçməyə müvəffəq olurlar. Biz birinci hissədən
bilirik ki Yasonun məqsədi Qızıl qoç dərisini əldə etməkdir
“Arqonavtikanın” birinci hissəsi igidlərin falçı Fineylə görüşü ilə tamamlanmışdı. Finey onlara bir-birilə toqquşan iki qaya arasından keçməli olduqlarını demişdi. İgidlər qayalardan keçməyə müvəffəq olurlar. Biz birinci hissədən bilirik ki Yasonun məqsədi Qızıl qoç dərisini əldə etməkdir