Ədəbiyyat və interpretasiya: Oktay Kazımov - NƏSİMİ
Oktay Kazımovun müəllif verilişi “Ədəbiyyat və İnterpretasiya” sizə fars və ərəblə yanaşı azərbaycan dilində də yazan əsrlərin görkəmli şairinin səsli kitabını təqdim edir. O, azerbaycan poeziyasının inkişafında böyük rol oynamışdır.


Print Email
FaceBook Twitter Google