Ədəbiyyat və interpretasiya: Oqtay Kazımov -Dədə Qorqud
Oqtay Kazımovun müəllif verilişi "Ədəbiyyat və İnterpretasiya" sizə, türk, altay və oğuz əfsanələrində, nağıllarda və xalq hekayələrində adı çəkilən və Dədə Qorqud
olaraq tanınan ozan maraqlı məlumatları təqdim edir. Dədə Qorqud ozanların atasıdır. O, yaşadığı dövrdə qopuz çalar, maraqlı əhvalatlar danışarmış. "Kitabi Dədə Qorqud" dastanlarının müəllifliyi Dədə Qorquda aid edilir.


Print Email
FaceBook Twitter Google