Marneuli
Ədəbiyyat və interpretasiya-Oqtay Kazımovun müəllif verlişi "İliada" son hissə
01:47 / 17.08.2018
Ədəbiyyat və interpretasiya-Oqtay Kazımovun müəllif verlişi "İliada" son hissə
Bu verilişdə yunanlar və troyanlar arasında dəhşətli qırğından yaxından tanış oluruq. Bunun üçün savaşlar parça və hissə şəklində birbaşa poemadan oxunur.
Ədəbiyyat və interpretasiya verilişinin 5-ci buraxılışında İliadanın son hissəsi və orda baş verən hadisələr haqqında nəql olunur
"Ədəbiyyat və interpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi- Eneyda ikinci hissə
00:29 / 17.08.2018
"Ədəbiyyat və interpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi- Eneyda ikinci hissə
Poemanın əvvəlində biz Eneyi və troyalıları Karfagendə (indiki Tunis) Kraliçə Didonun yanında görürük. Dido Finikiyalıdır və O, Sixevsin arvadı idi. Ancaq Sixevs Didonun qardaşı tərəfindən öldürülür
"Ədəbiyyat və interpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi-Eneyda birinci hissə
00:22 / 17.08.2018
"Ədəbiyyat və interpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi-Eneyda birinci hissə
Ədəbiyyat və interpretasiya verlişinin bu buraxılışı Virgilinin Eneyda poemasına həsr olunur. Müəllifin adı latınca Publius Vergilius Marodur və O, qədim Romanın bir nömrəli ədibi hesab olunur. O, özünün Eneyda əsəri ilə məhşurdur
"Ədəbiyyat və interpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi- Antiqona birinci hissə
00:05 / 17.08.2018
"Ədəbiyyat və interpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi- Antiqona birinci hissə
Ədəbiyyat və interpretasiya verlişinin 11-ci buraxılışında Sofoklun Antiqona faciəsindən bəhs olunur. Antiqona mahiyyət etibarı ilə Kral Edip üçlüyünün (trilogiyasının) sonuncu hissəsidir (“Kral Edip”, “Edip Kolonosda” və “ Antiqona
"Ədəbiyyat və interpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi- Medeya
23:54 / 16.08.2018
"Ədəbiyyat və interpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi- Medeya
Yevripid üç böyük qədim yunan faciə müəlliflərindən biridir. O, e.ə 484-406 illərdə yaşamışdır. Yevripidin özünəməxsusluğu qəhrəmanlarını olduqları kimi təqdim etməkdir. Onun qəhrəmanlarının trajiklikləri öz xasiyyətlərindən irəli gəlir
"Ədəbiyyat və İnterpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi - Arqonavtika  son hissə
23:43 / 16.08.2018
"Ədəbiyyat və İnterpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi - Arqonavtika son hissə
“Arqonavtikanın” üçüncü hissəsində igidlərin Eetin sarayına gəlişin şahidi oluruq. İgidlərlə görüşən Eet onların məqsədlərini bildikdə hirsindən boğulur və öz nəvələrini yəni Kalkiopanın oğlanlarını cəsus hesab edərək ürəyində yamanlayır
"Ədəbiyyat və İnterpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi - Arqonavtika ikinci hissə
23:37 / 16.08.2018
"Ədəbiyyat və İnterpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi - Arqonavtika ikinci hissə
“Arqonavtikanın” birinci hissəsi igidlərin falçı Fineylə görüşü ilə tamamlanmışdı. Finey onlara bir-birilə toqquşan iki qaya arasından keçməli olduqlarını demişdi. İgidlər qayalardan keçməyə müvəffəq olurlar. Biz birinci hissədən bilirik ki Yasonun məqsədi Qızıl qoç dərisini əldə etməkdir
"Ədəbiyyat və İnterpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi - Argonavtika birinci hissə
23:29 / 16.08.2018
"Ədəbiyyat və İnterpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi - Argonavtika birinci hissə
Rodoslu Apoloniosun “Arqonavtika” əsəri bir çox cəhətdən diqqətamizdir. Bu əhvalat kiçik olsa da öz-özlüyündə bir silsilə təşkil edir. “Arqo” gəminin adıdır, “Arqonavtika” isə Arqo haqqında əhvalat deməkdir
"Ədəbiyyat və İnterpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi -  Kral Edip ikinci hissə
23:16 / 16.08.2018
"Ədəbiyyat və İnterpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi - Kral Edip ikinci hissə
Ədəbiyyat və interpretasiya verlişinin 10-cu buraxılışında birbaşa Kral Edip əsərindən bəhs olunur. Fiv şəhərinə xəstəlik yayılır və bunun səbəbi, kəhanətə görə, Şah Laiosun qatilinin Fiv şəhərində yaşayaraq böyük günah işləməsindədir. Qatil tapılıb ya ölümə məhkum olunmalı ya sürgün edilmədir
"Ədəbiyyat və İnterpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi -İliadanın son hissəsi
23:04 / 16.08.2018
"Ədəbiyyat və İnterpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi -İliadanın son hissəsi
Bu verilişdə yunanlar və troyanlar arasında dəhşətli qırğından yaxından tanış oluruq. Bunun üçün savaşlar parça və hissə şəklində birbaşa poemadan oxunur.
Ədəbiyyat və interpretasiya verilişinin 5-ci buraxılışında İliadanın son hissəsi və orda baş verən hadisələr haqqında nəql olunur