Avropa Komissiyası Gürcüstanla bağlı hesabat dərc edib
Avropa Komissiyası Gürcüstanın Aİ-yə üzvlük ərizəsi ilə bağlı analitik hesabat dərc edib və ölkənin qanunvericilik səviyyəsində öz öhdəliklərini nə dərəcədə yerinə yetirə bilməsini qiymətləndirib.

Əksər hallarda Gürcüstanın bu və ya digər sahədə müəyyən və ya nisbətən yaxşı hazırlıq səviyyəsinin olduğu təxmin edilir. Hesabat 2022-ci ilin aprelində Gürcüstana göndərilmiş sorğu vərəqələrinə verilən cavablara əsaslanır və 31 sahəni əhatə edir.

Avropa Komissiyasının qiymətləndirməsinə görə, Gürcüstanda ədalət, azadlıq və təhlükəsizlik sahəsində öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün müəyyən hazırlıq səviyyəsi var. Ölkənin, xüsusən də terrorizm və miqrasiya ilə mübarizə üçün bir neçə strategiyası var. Bəzi sahələrdə, xüsusən də əcnəbilər və sığınacaqla bağlı qanunvericilik əsasən Aİ qanunvericiliyinə uyğundur, lakin institusional əməkdaşlıq və koordinasiya zəifdir və nəticədə icra bəzən qənaətbəxş deyil.

Avropa Komissiyasının qiymətləndirməsinə görə, Gürcüstan dövlət satınalmaları sahəsində müəyyən hazırlıq səviyyəsinə malikdir, lakin o, öz hüquqi bazasını kommunal xidmətlər sahəsində podratçıların cəlb olunduğu Aİ qanunvericiliyinə uyğunlaşdırmağı davam etdirməlidir.

Avropa Komissiyası Gürcüstanın statistika sahəsində müəyyən səviyyədə hazırlığına baxmayaraq, inzibati resursların yetərli olmamasından, Milli Statistika Xidmətinin əməkdaşlarının nisbətən az olmasından, mükafatların digər dövlət xidmətlərindəki maaşlara uyğun gəlməməsindən və maliyyə və İT resursları da məhduddur.

Avropa Komissiyasının fikrincə, Gürcüstan maliyyə nəzarəti sahəsində müəyyən hazırlıq səviyyəsinə malikdir, lakin idarəetmə hesabatlılığı, maliyyə menecmenti, nəzarət və daxili audit potensialın yetərli olmaması, onların dövlət qulluğunda faydalarının aşağı səviyyədə başa düşülməsi səbəbindən effektiv şəkildə həyata keçirilmir. Hesabata görə, maliyyə təftişinin dövlət sektorunda rolu və təsiri yenidən nəzərdən keçirilməlidir.

Avropa Komissiyasının hesabatı bir sıra digər sahələri, o cümlədən rəqabət siyasətini əhatə edir və onun sözlərinə görə, Gürcüstan hazırlığın ilkin mərhələsindədir və hakim mövqedən və kartellərdən sui-istifadə ilə bağlı hüquqi bazasını təkmilləşdirməyə davam etməlidir.

Hesabata görə, Gürcüstanda istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi və sağlamlığı sahəsində müəyyən hazırlıq səviyyəsi var, bununla belə, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi üzrə milli qanunvericiliyin Aİ qanunvericiliyi ilə uyğunlaşdırılmasına və lazımi şəkildə icrasının təmin edilməsinə diqqət yetirilməlidir. Avropa Komissiyasının hesabatında sosial siyasət və məşğulluq sahəsi də qiymətləndirilir və qeyd olunur ki, Gürcüstan burada da müəyyən hazırlıq səviyyəsinə malikdir və milli qanunvericiliyin Aİ qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılması üçün işi davam etdirməlidir.

Avropa Komissiyasının fikrincə, Gürcüstan iqtisadiyyat və pul-kredit siyasəti sahəsində orta səviyyədə hazırlanıb, Milli Bankın müstəqilliyi qanunla təsbit olunub və praktikada təsdiqlənib, lakin müstəqilliklə bağlı bəzi müddəaların dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac var.

Məlumata görə, Gürcüstan xarici iqtisadi əlaqələr sahəsində orta səviyyədə hazırlanıb, yaxşı inzibati potensiala malikdir və Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvü kimi çoxtərəfli ticarət sazişlərinin böyük hissəsini artıq yerinə yetirir. Bununla belə, XBİ və ikili təyinatlı ixrac nəzarəti sahəsində hələ çox işlər görülməlidir.

Avropa Komissiyasının qiymətləndirməsinə görə, Gürcüstan xarici və təhlükəsizlik və müdafiə siyasəti sahələrində orta səviyyədə hazırdır. Bununla belə, Aİ-nin xarici və təhlükəsizlik siyasəti məsələlərinə dair bəyanatları və qərarları ilə uzlaşmaq üçün səylərin gücləndirilməsinə, zəruri hallarda və lazım olduqda məhdudlaşdırıcı tədbirlərin tətbiqinə ehtiyac var.

Gürcüstan Aİ-yə üzvlük ərizəsini 2022-ci il martın 3-də təqdim edib. Bundan sonra Gürcüstan hökuməti Avropa Komissiyasından sorğu vərəqəsi alıb və onu cavabları ilə birlikdə Brüsselə qaytarıb. 2022-ci ilin fevral və mart aylarında Ukrayna və Moldova da Aİ-yə üzvlük üçün ərizələr təqdim ediblər. İyun ayında Avropa İttifaqı bu iki ölkəyə namizəd statusu, Gürcüstana isə Avropa perspektivi verib. Gürcüstan Aİ-yə namizəd statusunu almaq üçün 12 tövsiyəni yerinə yetirməlidir.


Print Email
FaceBook Twitter Google
Bu kateqoriyaya aid digər xəbərlər