Tibb və əczaçılıq sahəsində cəza sanksiyaları artır
Tibb və əczaçılıq sahəsində cəza sanksiyaları artır. Artıq hökumət müvafiq qanunvericilik təşəbbüsünü parlamentə təqdim edib. Xüsusilə, layihəyə əsasən, sözügedən sahədə tətbiq olunan cərimələrin məbləğləri belə artacaq: icazəsiz tibbi fəaliyyətə görə 10 000 lari əvəzinə 20 000 lari olacaq. Dövlət sertifikatı olmayan tibbi fəaliyyət - 1000 lari əvəzinə 2000 lari olacaq.

Tibb və əczaçılıq sahəsində dövlət nəzarəti
orqanı tərəfindən qoyulmuş möhürün qəsdən korlanmasına və ya nəzarətə maneçilik törədilməsinə görə tətbiq edilən cərimədən (1500 laridən 2500 lariyə qədər) fərqli olaraq, konkret hərəkətlərə görə differensiallaşdırılmış pul cərimələri müəyyən edilir.
O cümlədən, tibb və əczaçılıq sahəsində dövlət nəzarəti orqanı tərəfindən qoyulmuş möhürün qəsdən korlanmasına görə 4000 lari, eyni əməlin təkrar törədilməsinə görə isə 8000 lari məbləğində cərimə nəzərdə tutulur.

Səlahiyyətli dövlət nəzarəti və nəzarəti orqanının və ya vəzifəli şəxsin tibb və əczaçılıq sahəsində vəzifələrinin icrasına mane olması 4000 lari məbləğində cərimə ilə nəticələnir.

Tibbi fəaliyyət üçün icazə şərtlərinin yerinə yetirilməməsi - icazə şərtlərinin pozulmasına görə 15 000 laridən çox olmayan məbləğdə (bu gün qüvvədə olan 10 000 lari əvəzinə) cərimə ilə nəticələnəcək.

Yüksək riskli tibbi fəaliyyətin texniki reqlamentinə əməl olunmaması pozuntunun şərtlərinə uyğun olaraq, lakin 5000 laridən çox olmamaqla (hazırkı 200 laridən 500 lariyə qədər olan cərimə əvəzinə) cərimə ilə nəticələnir. Təkrar törədilmiş hərəkət ilk dəfə törədilmiş inzibati xəta ilə müqayisədə (bu gün qüvvədə olan 1000 laridən çox olmayan) cərimə məbləğinin ikiqat miqdarında cərimə ilə nəticələnir.

Nazirliyə məcburi bildiriş verilmədən yüksək riskli tibbi fəaliyyətə və ya fəaliyyət hüququ dayandırıldığı halda bu bildiriş əsasında həyata keçirilən fəaliyyətə görə - 2000 lari (indiki 1000 lari əvəzinə) məbləğində cərimə edilir.

Tibbi xidmət göstərən hüquqi şəxs tərəfindən tibbi sənədlərin hazırlanması qaydasının pozulması (bu, lisenziyanın/icazənin/texniki reqlamentin şərti deyilsə) 1000 lari (indiki 300 lari əvəzinə 500 lari) məbləğində cərimə ilə nəticələnir. təkrar törədilən eyni hərəkət - 2000 lari məbləğində (indiki 500 lari əvəzinə 1000 lari) cərimə ilə nəticələnəcək.
Tibb müəssisəsi və (və ya) səhiyyə işçiləri tərəfindən öz peşə vəzifələrini yerinə yetirərkən “Sağlamlığın mühafizəsi haqqında” Qanunda nəzərdə tutulmuş mənafelərin uyğunsuzluğu normalarının pozulması tibb müəssisəsi və (və ya) səhiyyə işçisinin müəyyən edilmiş qaydada 2000 lari (indiki 1000 lari əvəzinə) lari cərimələnməsinə səbəb olur. Eyni hərəkətin təkrar törədilməsi tibb müəssisəsi və/və ya səhiyyə işçiləri üçün (bu gün qüvvədə olan 2000 lari əvəzinə) 4000 lari məbləğində cərimə ilə nəticələnəcək.
Həmin layihəyə əsasən, “Dərman vasitələri və əczaçılıq fəaliyyəti haqqında” Qanuna əsasən birinci qrupa aid olan əczaçılıq məhsulunun reseptə yazılması qaydalarının pozulması 1000 lari (indiki 500 lari əvəzinə) cərimə ilə nəticələnəcək.

Gürcüstanın “Dərman vasitələri və əczaçılıq fəaliyyəti haqqında” Qanununa əsasən birinci qrupa aid olan əczaçılıq məhsulunun resepti və qeydiyyatı qaydalarının pozulması - 500 lari (indiki 200 lari əvəzinə) cərimə ilə nəticələnəcək.

Dəyişiklik layihəsinə əsasən, qeyd olunan sanksiyaların artırılması ilə yanaşı, Tibb və Əczaçılıq Sahəsinə Nəzarət Agentliyinə məhkəmə ilə birlikdə həmin pozuntu halları üzrə protokol tərtib etmək və işə baxmaq imkanı veriləcək.

Həmçinin qurum tərəfindən inzibati xətalara dair işlərə baxılmasına elektron cərimələrin tətbiqi imkanı da daxildir.

Print Email
FaceBook Twitter Google