გადაცემა "ჩვენი უფლებები" - განათლების უფლება
უფლება განათლებაზე და საგანმანათლებლო დაწესებულებების ფუნქციონირების პრინციპები.

გადაცემის წამყვანი იურისტი - მარიამ გაბრიელაშვილი

თარგმანი - ოქტაი ქაზუმოვი

განათლების უფლებაზე საუბარი.
• განათლება როგორც საზოგადო სიკეთე და განათლების კერები, როგორც საზოგადოების განვითარების მნიშვნელოვანი სივრცეები.
• ბავშვის უფლებები და განათლების უფლება
• საქართველოში განათლების სისტემა (ზოგადი განათლება, უმაღლესი განათლება და პროფესიული განათლება)

სკოლების დემოკრატიული მმართველობა.

• მოსწავლეთა და მშობელთა მონაწილეობა სკოლის ყოველდღიურ სასწავლო პროცესში.

• მოსწავლეთა თვითმმართველობის ჩამოყალიბების პროცედურა და მისი ფუნქციები.

• სწავლის პროცესის წარმართვა და სწავლების ფორმების შერჩევა. სკოლის პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში მონაწილეობის გზები.

• სასკოლო სწავლებისას დისკრიმინაციის დაუშვებლობა და ყურადღების გამახვილება დაუცველ ჯგუფებზე.
პროექტი დაფინანსებულია დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში, აშშ-ის საელჩოს მიერ. გამოცემაში გამოთქმული მოსაზრებები ავტორისეულია და შეიძლება არ ასახავდეს აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის თვალსაზრისს.Print ელ. ფოსტა
FaceBook Twitter Google
მსგავსი სიახლეები