ჩვენი უფლებები
ეკოლოგიური უფლებები და მდგრადი სოციალური განვითარება
გარემოს დაცვის მნიშვნელობა, როგორც ეს მოცემულია საერთაშორისო სამართალში, ორმაგი დატვირთვისაა, რადგან, ერთი მხრივ, ის ემსახურება ბუნებრივი გარემოს
სოფლის მეურნეობის პროდუქტის, სურსათის წარმოებისა და ექსპორტის წესები და შესაბამისი რეგულაციები
სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის მართვის სტრუქტურა რამდენიმე კომპონენტს მოიცავს.
საქართველოში საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე გამოცხადებულ საკარანტინო პირობები
საქართველოს მთავრობამ ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა.
ევროპის ერთიანი ბაზარი და მასში საქონლის თავისუფლად გადაადგილების და შეტანის პირობები და კრიტერიუმები
ევროპის შიდა ბაზარი, ასევე ცნობილი როგორც „ერთიანი ბაზარი“, ხალხსა და ბიზნესს აძლევს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში თავისუფლად გადაადგილებისა და ვაჭრობის საშუალებას.
როგორ უნდა აიღონ სახელმწიფო დახმარება მარნეულელმა თვითდასაქმებულებმა
სოციალური მომსახურების სააგენტოს მარნეულის განყოფილებას 200-მდე თვითდასაქმებულმა მიმართა.
გადაცემა ჩვენი უფლებები: მართლმსაჯულების ერთ-ერთი სახე განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა
გადაცემაში განხილულია აღდგენითი მართლმსაჯულების ერთ-ერთი სახე განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა, რომელიც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების მნიშვნელოვან ელემენტს წარმოადგენს.
გადაცემა ჩვენი უფლებები :არასრულწლოვანთა დანაშაულის გამომწვევი მიზეზები
გადაცემა ჩვენი უფლებები დღეს შეეხება არასრულწლოვანთა დანაშაულის გამომწვევი მიზეზებს.
დაიცავი დისტანცია