ჩვენი უფლებები
"ჩვენი უფლებები" - სექსუალური შევიწროვება დასაქმების ადგილას და მის გარეთ
ფოტო: Christophe Gowans

სექსუალური შევიწროება არის სექსუალური ხასიათის არასასურველი სიტყვიერი, არასიტყვიერი ან ფიზიკური ქმედება, რომელიც ადამიანს შეურაცხყოფს, ამცირებს, აშინებს ან ღირსებას ულახავს.
ინფორმაციული სივრცე ქალების გაძლიერებისა და მათი პრობლემების გამოაშკარავებისათვის
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობა ერთი-ერთი აქტუალური და მასშტაბური პროლემაა არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში, არამედ მსოფლიოში.
"ჩვენი უფლებები"- ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობა
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობა ერთი-ერთი აქტუალური და მასშტაბური პროლემაა არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში, არამედ მსოფლიოში.
რა არის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი
მარნეულის მუნიციპალიტეტმა 2019 წლის სექტემბერში პრიორიტეტების დოკუმენტზე დაიწყო მუშაობა.
რა არის სასამართლო
ლიბერალური დემოკრატიის ძირითადი მახასიათებელი ხელისუფლების დანაწილების პრინციპია.
რა ინფორმაცია აქვთ მოსწავლეებს სკოლის თვითმმართველობებთან დაკავშირებით
არნეულის მასშტაბით 74 საჯარო სკოლა ფუნქციონირებს. სკოლების ვალდებულებაა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში თვითმმართველობის ჩამოყალიბება.
ბულინგის შესახებ მარნეულის სოციალური მომსახურეობის სააგენტოში შეტყობინებები თითქმის არ შედის
არასასურველი ფიზიკური ან ვერბალური ძალადობის აქტი რომელიც გრძელდება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში,
"ჩვენი უფლებები" - „იმ ქვეყანაში, სადაც სასამართლო დამოუკიდებელი არ არის, თავისუფლება არ არსებობს.“ მიხეილ ჯავახიშვილი
„იმ ქვეყანაში, სადაც სასამართლო დამოუკიდებელი არ არის, თავისუფლება არ არსებობს.“
მიხეილ ჯავახიშვილი, დამოუკიდებელი სასამართლო, გაზ. "ივერია" 1906.
"ჩვენი უფლებები" - მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და მოქალაქეების მონაწილეობა მის დაგეგმვაში
გადაცემა "ჩემი უფლებების" დღევანდელი თემა - მარნეულის ბიუჯეტის შედგება, დამტკიცება და მოსახლეობის მონაწილეობა ბიუჯეტის შედგენაში.
დაიცავი დისტანცია