ჩვენი უფლებები
"ჩვენი უფლებები" - ამომრჩევლის მოსყიდვა და ხმების გაყიდვა სისხლის სამართლის კოდექსით ისჯება
"ჩვენი უფლებების" ეთერის თემა: არჩევნები. მისი მნიშვნელობა დემოკრატიულ საზოგადოებაში. საარჩევნო სისტემები. პროპორციული და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემები. საარჩევნო სისტემა საქართველოში.
"ჩვენი უფლებები" - რა ღირს ადვოკატის მომსახურება. ადვოკატი- დაცვის უფლება
ადვოკატი - დაცვის უფლება.

რას ნიშნავს დაცვის უფლება. რა როლი აქვს ადვოკატს დაცვის უფლებისა და ზოგადად მართლმსაჯულების პროცესში.
მითები ინკლუზიური განათლების შესახებ
მითები ინკლუზიური განათლების შესახებ
"ჩვენი უფლებები" - ვის შეიძლება მივმართოთ, თუ ვთვლით, რომ პოლიცია ჩვენს უფლებებს არღვევს
"ჩვენი უფლებები" -ს დღევანდელი გადაცემის თემა: ვალდებულებები პოლიციასთან ურთიერთობისას
პოლიცა, როგორც სამართალდამცავი სისტემა. მისი, როლი, ფუნქციები და უფლებამოსილებები. პოლიციის ეთიკის ნორმები, საზოგადოებასთან ურთიერთობისას. ჩვენი უფლებები, როდესაც პოლიცია ქუჩაში გვაჩერებს.
"ჩვენი უფლებები"- ბულინგი მოზარდებში და სოციალური მომსახურების სააგენტოს როლი სკოლაში
გადაცემა "ჩვენი ფულებების" მე-4 გამოშვების თემა  - ბულინგი მოზარდებში და სოციალური მომსახურების სააგენტოს როლი სკოლაში, არასრულწლოვანთან დაკავშირებული საკითხების წარმოებისას.
გადაცემა "ჩვენი უფლებები" ინკლუზიური განათლება
გადაცემა "ჩვენი უფლებბები"- დღეს განსახილველად ადგილს უთმობს განათლების უფლებას - ინკლუზიურ განათლებას.
გადაცემა "ჩვენი უფლებები" - განათლების უფლება
უფლება განათლებაზე და საგანმანათლებლო დაწესებულებების ფუნქციონირების პრინციპები.
დაიცავი დისტანცია