ტექნოამბები
15 დეკემბრის ვალუტის კურსი
01:16 / 15.12.2023
15 დეკემბრის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
14 დეკემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
09:45 / 14.12.2023
14 დეკემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
13 დეკემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
09:42 / 13.12.2023
13 დეკემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
12 დეკემბრის ვალუტის კურსი
09:34 / 12.12.2023
12 დეკემბრის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
11 დეკემბრის ვალუტის კურსი
09:42 / 11.12.2023
11 დეკემბრის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
8 დეკემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
09:35 / 08.12.2023
8 დეკემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
7 დეკემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
09:39 / 07.12.2023
7 დეკემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
6 დეკემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
09:42 / 06.12.2023
6 დეკემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
5 დეკემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
09:38 / 05.12.2023
5 დეკემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
4 დეკემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
09:34 / 04.12.2023
4 დეკემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები