ტექნოამბები
ვალუტის კურსი - 29 ნოემბერი
09:38 / 29.11.2021
ვალუტის კურსი - 29 ნოემბერი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
ვალუტის კურსი- 26 ნოემბერი
09:38 / 26.11.2021
ვალუტის კურსი- 26 ნოემბერი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
ვალუტის კურსი- 24 ნოემბერი
09:39 / 24.11.2021
ვალუტის კურსი- 24 ნოემბერი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
ვალუტის კურსი -23 ნოემბერი
09:50 / 23.11.2021
ვალუტის კურსი -23 ნოემბერი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
ვალუტის კურსი -18 ნოემბერი
09:38 / 18.11.2021
ვალუტის კურსი -18 ნოემბერი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
ვალუტის კურსი- 17 ნოემბერი
09:39 / 17.11.2021
ვალუტის კურსი- 17 ნოემბერი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
ვალუტის კურსი- 16 ნოემბერი
09:42 / 16.11.2021
ვალუტის კურსი- 16 ნოემბერი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
ვალუტის კურსი-15 ნოემბერი
09:38 / 15.11.2021
ვალუტის კურსი-15 ნოემბერი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
ვალუტის კურსი-12 ნოემბერი
09:36 / 12.11.2021
ვალუტის კურსი-12 ნოემბერი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
ვალუტის კურსი- 11 ნოემბები
09:40 / 11.11.2021
ვალუტის კურსი- 11 ნოემბები
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
დაიცავი დისტანცია