2023 წლის შესაბამისობის დეკლარაცია


ჟურნალისტთა კავშირი „ხალხის ხმა“/ სათემო რადიო „მარნეული“ მაუწყებლობის შესახებ
საქართველოს კანონის
61-ე მუხლით გათვალისწინებით ინფორმაცია:
61 მუხლის შესაბამისად:
1. მაუწყებელი ვალდებულია ყოველწლიურად გამოაქვეყნოს და კომისიას წარუდგინოს შემდეგი
ინფრომაცია:
ა) შესაბამისობის დეკლარაცია: იხ. დანართი #1

Print ელ. ფოსტა
FaceBook Twitter Google