ტექნოამბები
ვალუტის კურსი- 5 აგვისტო
09:35 / 05.08.2022
ვალუტის კურსი- 5 აგვისტო
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
ვალუტის კურსი -4 აგვისტო
09:35 / 04.08.2022
ვალუტის კურსი -4 აგვისტო
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
ვალუტის კურსი -3 აგვისტო
09:40 / 03.08.2022
ვალუტის კურსი -3 აგვისტო
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
ვალუტის კურსკი - 2 აგვისტო
09:35 / 02.08.2022
ვალუტის კურსკი - 2 აგვისტო
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
ვალუტის კურსი - პირველი აგვისტო
09:35 / 01.08.2022
ვალუტის კურსი - პირველი აგვისტო
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
ვალუტის კურსი - 29 ივლისი
09:40 / 29.07.2022
ვალუტის კურსი - 29 ივლისი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
ვალუტის კურსი - 28 ივლისი
09:37 / 28.07.2022
ვალუტის კურსი - 28 ივლისი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
ვალუტის კურსი- 27 ივლისი
09:42 / 27.07.2022
ვალუტის კურსი- 27 ივლისი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
ვალუტის კურსი- 26 ივლისი
09:34 / 26.07.2022
ვალუტის კურსი- 26 ივლისი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
ვალუტის კურსი- 22 ივლისი
09:43 / 22.07.2022
ვალუტის კურსი- 22 ივლისი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები