ტექნოამბები
20 სექტემბრის ვალუტის კურსი
09:32 / 20.09.2021
20 სექტემბრის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
16 სექტემბრის ვალუტის კურსი
09:42 / 16.09.2021
16 სექტემბრის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
15 სექტემბრის ვალუტის კურსი
09:22 / 15.09.2021
15 სექტემბრის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
 14 სექტემბრის ვალუტის კურსი
10:12 / 14.09.2021
14 სექტემბრის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
13 სექტემბრის ვალუტის კურსი
09:34 / 13.09.2021
13 სექტემბრის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
10 სექტემბრის ვალუტის კურსი
09:33 / 10.09.2021
10 სექტემბრის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
9 სექტემბრის ვალუტის კურსი
09:42 / 09.09.2021
9 სექტემბრის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
8 სექტემბრის ვალუტის კურსი
09:38 / 08.09.2021
8 სექტემბრის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
7 სექტემბრის ვალუტის კურსი
09:39 / 07.09.2021
7 სექტემბრის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
6 სექტემბრის ვალუტის კურსი
09:35 / 06.09.2021
6 სექტემბრის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
დაიცავი დისტანცია